„Niniejszym, deklarujemy, że przyjmujemy i stosujemy przyjęte przez Miasto zasady równego traktowania, mamy świadomość odpowiedzialności prawnej za nieprzestrzeganie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzimy działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a nie mające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności”.
01-188 Warszawa
ul. Staszica 7/9
tel. 22 423 22 11
tel. 22 618 11 99

..: Copyright © 1997 - 2020    compaan.pl  & 7minut.pl :..